Yết thị không thấy

Truyện cười yết thị không thấy do kutublog.org sưu tầm truyện cười yết thị không thấy chuyên mục truyện cười dân gian.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Yet thi khong thay truyen cuoi dan gian

Yết thị không thấy truyện cười dân gian

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng ra, quan truyền yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”
– Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.
– Quan hỏi: Ngươi không đọc yến thị à?
– Người kia đáp: Bẩm có đọc.
– Thế sao ngươi không cầm đèn?
– Bẩm có, tôi có đèn.
– Thế sao trong đèn không cắm nến?
– Bẩm yến thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.
– Quan phủ doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”.
– Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.
– Quan lại quở: Đi đêm sao không có đèn có nến?
– Người kia đáp: Bẩm, tôi có đủ đèn đủ nến ạ!
– Thế sao ngươi không thắp nến?
– Bẩm, vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.
– Quan phủ doãn về, mai lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”
– Nhưng hôm sau, nửa đêm quan đi lại vấp phải một người có đèn, có nến nhưng đã thắp hết nến rồi. Quan lại quở.
– Người kia nói: Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến phải tiếp cây nến khác ạ !(Hết)

Gửi cảm nhận truyện cười dân gian ”yết thị không thấy” đề ủng hộ kutublog.org

Nếu bạn thích hãy chia sẻ gửi cảm nhận và bấm like +1 Google và like Facebook ủng hộ kutublog.org phát triển nhé đừng quên giới thiệu cho bạn bè mình nhé.

(Tuyển tập truyện cười dân gian yết thị không thấy cực hot)

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay